The Economists demokratiindex, Sverige och Sverigedemokraterna

Henrik Arnstad skriver i Dagens ETC-kultur om The Economists ”Democracy Index” och rapporten för år 2023:

När ”Democracy Index 2023” presenterades sedan bekräftades den globala tillbakagången i världen. Aldrig någonsin under de 18 år som undersökningen existerat har utvecklingen varit så oroväckande. Den långa demokratiska nedgången fortsätter (från 5,29 år 2022 till 5,23 år 2023).

Angående Sverige varnar undersökningen specifikt för fascistiska Sverigedemokraterna:

På ytan förefaller Norden vara ett skinande demokratiskt undantag i världen. ”De nordiska länderna Norge, Sverige, Finland och Danmark fortsätter att dominera det demokratiska indexet och innehar fem av sex topplaceringar”, skriver The Economist och placerar Sverige på en hedrande global fjärdeplats (med ett index på 9,39). 

Enbart Norge, Nya Zeeland och Island är mer demokratiska än Sverige.

Men det svenska skenet kanske bedrar, varnar undersökningen – och pekar specifikt på Sverigedemokraterna (partiet benämns som ”far right”, det vill säga ”högerextremt”) som det stora hotet mot den svenska demokratin.

Det finns en risk att SD saboterar den svenska demokratin genom att driva igenom ”intolerant och antiliberal lagstiftning”, skriver The Economist och påpekar att länder som Sverige står inför allvarliga demokratiska problem:

”Till och med världens mest utvecklade demokratiska länder kämpar med hanteringen av politiska och sociala konflikter på hemmaplan. Det framstår som att den demokratiska modell, vilken utvecklades under de åtta decennier som följde efter andra världskriget, inte längre fungerar.”

Läs hela artikeln på ETC.se.