TILL HAVS! Maritima seminarier på Södertörns högskola

TILL HAVS! Havet, sjöfart och svenska nationella identiteter
Södertörns högskola, lokal MA209
Måndag 11 december 2023 kl. 13:00 till 16:30

Södertörns högskola arrangerar i samarbete med Centrum för maritima studier (CEMAS) seminariet TILL HAVS! om Havet, sjöfart och svenska nationella identiteter.

Anledningen är att den maritimhistoriska tidskriften International Journal of Maritime History publicerar ett specialnummer om Norden och maritima traditioner under rubriken ”Maritime heritage and modern national identities in Scandinavia, circa 1900–2020”. Läs numret här.

Schema 11 december 2023

13:00 Välkommen!
Leos Müller och Henrik Arnstad

13:15 Leos Müller, CEMAS:
Maritima traditioner och moderna nationella identiteter 1800–2000

13:45 Henrik Arnstad, Södertörns högskola:
Möten i monsunen: Svenska populärkulturella sjömansvisor och  maritima nationella identiteter 1918–1960

14:15 Paus

14:30 Andreas Linderoth, Statens maritima museer: Svenska sjöofficerare och nationell identitet  i tidskriften ”Vår flotta” 1905–1939

15:00 Viktor Emanuelsson, Lunds universitet:
Harry Martinsson och havet

15:30 Paus

15:45 Livepodd och paneldiskussion,
under ledning av Moa Svan, Södertörns högskola

16:30 Avslut

Frågor kan ställas till fil.mag. Henrik Arnstad, henrik.arnstad@sh.se.