Ekonomisk Debatt om Wigforss-biografin: ”Mycket innehållsrik och välskriven”

Professor emeritus i nationalekonomi Eskil Wadensjö vid Stockholms universitet recenserar boken Den förbannade optimisten Ernst Wigforss i tidskriften Ekonomisk debatt:

Henrik Arnstad behandlar i sin bok Den förbannade optimisten Ernst Wigforss – socialisten som skapade Sverige Ernst Wigforss liv och insatser både under tiden som finansminister och hans verksamhet och liv under övriga delar av hans långa liv.

Boken är en mycket väl genomarbetad och välskriven genomgång av Ernst Wigforss långa och händelserika liv (1881–1977), men också och inte minst av den politiska och ekonomiska utvecklingen under denna period.

Wadensjö är mycket positiv till boken:

Boken är som jag nämnt mycket välskriven och ger en mycket bra bild av Wigforss långa liv och hans insatser inom politiken. Den innehåller också mycket kunskap om Sveriges ekonomiska och politiska utveckling under den tidsperiod som behandlas. […]

En viktig del i boken är diskussionen av hur den ekonomiska politiken förändrades från att betona sparsamheten vad gäller statens finanser till en expansiv ekonomisk politik. Här finns en betoning av Wigforss roll.

Läs hela recensionen som PDF eller via DIVA.

Foto: Kerstin Mothander/Stockholms universitet