Föredrag i Vänersborg: Hackad demokrati och den nya tidens propaganda

Söndag 20 september kl. 15.00 håller Henrik Arnstad föredrag på Vänersborgs museum under titeln ”Hackade demokrati — den nya tidens propaganda i sociala medier”:

Under 2010-talet har politiken i världens demokratier förändrats i grunden, utifrån framväxten av sociala medier.

Via kanaler som Facebook, Twitter och Youtube skapas helt nya möjligheter att förändra samhället, på ett sätt som de traditionella demokratiska rörelserna är oförberedda på.  Exemplen är flera och inbegriper även Sverige.

Idag är Facebook viktigare för att vinna val än att skriva debattartiklar, dela ut flygblad och ordna torgmöten. Demokratin har inte hängt med i utvecklingen. Är det möjligt för demokratin att använda samma tekniker, för att försvara det goda demokratiska samhället gentemot extremistiska idéer och antidemokratisk politik?

All information finns på denna webbsida.