Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918-1949

Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar ett videoföredrag av Henrik Arnstad med titeln ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918-1949”.

Svensk nationalism och nationell identitet har ett komplext förhållande till havet, liksom de flesta nationalismer i utpräglade kustländer. Traditionellt framhålls inlandet (i Sverige särskilt inlandet i Dalarna) som de mest äkta representanterna för nationell identitet. Det maritima fältet är transnationellt, globaliserat och anses ofta hotfullt. Men 1918-1949 producerades svensk nationalism via populärkulturella sjömansvisor, via Evert Taube och andra artister. Hur gick det till? Och vad berättar det om svensk nationalism? Historikern och vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad berättar.

Uppsatsen ”Möten i monsunen”, av Henrik Arnstad (PDF): https://www.tricorder.se/wp-content/uploads/Möten-i-monsunen.pdf

Tack till professor Leos Müller vid Stockholms universitet och Nina Zaregon, Stockholm, för hjälp med produktionen!