Musiken i moderniteten: från hantverk till maskinell konsumtionsvara

Jag skriver i SJ:s kundtidning Kupé om musikens moderna historia, utifrån spännande ny forskning:

Musiken gick under 1900-talet från att vara en mänskligt framställd gruppaktivitet till att bli en konsumtionsvara förmedlad via maskiner. Din musikspelare ombord på tåget är bara det senaste exemplet. Musik blev ett personligt soundtrack till livet, när den moderna människan förändrade musiken.

Minst lika intressant är motsatsen – att musiken förändrade människan, när mänskligheten ”musikaliserades” (som vetenskapen kallar det) under de senaste hundra åren.

Om detta står att läsa i den spännande forskarantologin ”Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige”, redigerad av Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap.

Musik är en av mänsklighetens äldsta uppfinningar. Alla historiska civilisationer på jorden har framfört musik, även då de helt saknade kontakt med varandra.

Behovet av att skapa, spela och lyssna på musik verkar vara en grundläggande biologisk egenskap hos människan, med en historia som spänner över hundratusentals år – långt in i stenåldern. Ändå var musik någonting helt annat för bara dryga 100 år sedan, jämfört med idag.

Musik har ”förändrats från att i huvudsak ha varit något man gjorde tillsammans, en kollektiv aktivitet, till att ha blivit ett privat objekt”, skriver Volgsten. 

Men 1878 presenterades den nya uppfinningen fonografen i Sverige. På apparatens cylindrar kunde ljud spelas in och spelas upp (kung Oscar II testade att sjunga i apparaten men ska ha förstört cylindern efter att ha hört sin egen röst). År 1903 lanserades grammofonen. Musik tog steget från att vara en gruppaktivitet till att bli en produkt i det moderna Sverige, som gradvis ersatte jordbrukarsamhället. 

Läs hela essän (PDF) här. Stort tack till Andres Lokko, Dilba Demirbag och Peter Fröberg Idling som ställde upp och berättade om sina musikvanor!