Intervju i svenska kyrkans tidning Korsväg: ”Det gives icke något val”

Henrik Arnstad porträtteras i intervju i Svenska kyrkans tidning Korsväg (1/2020). Text Agneta Riddar, foto Magnus Aronsson.