Genushistoriens dag: ”Krigföring mellan feminitet och maskulinitet: Bågskyttets genus från Artemis till Katniss”

Onsdag 25 april arrangerar Stockholms universitet Genushistoriens dag kl 10:00 till 17:00, i sal F497, södra huset (Frescati).

Jag håller kl 10:45 föredraget ”Krigföring mellan feminitet och maskulinitet: Bågskyttets genus från Artemis till Katniss”, utifrån en föreslagen studie om genuskonstruktioner inom organiserat massvåld och användandet av bågskytte, från antiken till idag.

Du hittar hela dagsprogrammet på Stockholms universitets webbplats. Intresserade är hjärtligt välkomna!