Föredrag på Sjöhistoriska museet om sjömansvisor och svenskhet

Onsdag 8 mars kl 11:30 håller Henrik Arnstad lunchföredrag på Sjöhistoriska museet i Stockholm, under rubriken ”Möten i monsunen – sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949”.

Föredraget utgår från studien med samma titel, som tidigare i år lades fram vid Stockholms universitet:

Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska populärkulturella sjömansvisor, som hade en storhetstid under perioden. Artister som Evert Taube, Lasse Dahlquist och Harry Brandelius gjorde karriär:

I denna uppsats föreslår jag att dessa framgångsår för den svenska sjömansvisan perioden 1918–1949 har någonting relevant att säga om konstruktionen av svenskhet under dessa år under 1900-talet, efter första världskriget. En nationell identitetsskapande produktion ägde rum, som utgick från att beskriva svensk nationell identitet och unicitet genom att kontrastera den mot den globaliserade diskurs, som det maritima fältet till sin natur utgör. Det var genom att ställa det svenska hos den svenske sjömannen gentemot oceanernas transnationalism som det nationellt specifika framkallades i dessa sjömansvisor, i en tidsepok som utmärktes av sociala och ekonomiska förändringar i Sverige.

Information även på Sjöhistoriska museets webbplats! Läs hela studien här (PDF).