”Briljant” — första recensionen om wigforss-biografin

Bibliotekstjänsts publikation BTJ-häftet (nr 8, 2023) recenserar biografin Den förbannade optimisten Ernst Wigforss och ger boken högsta betyg – ”briljant”:

Det är ett stort och angeläget arbete som presenteras kring en dominant förgrundsgestalt och det som numera beskrivs som svensk välfärdspolitik. Allt är skickligt sammanställt och väldokumenterat.

Håkan Philipsson

BTJ webbplats.