Belarus: Är din kamp tillräckligt bra?

Henrik Arnstad har översatt Andrey Vozyanovs artikel ”Är din kamp tillräckligt bra?” om civilsamhället i den belarusiska proteströrelsen. Artikeln publiceras av konstnärernas riksorganisation:

Många som är kritiska till proteströrelsen i Belarus hävdar att dissidenterna gör fel. Regimen har ju överlevt och olika grupper skyller detta på varandra. Framför allt riktas kritiken – både från höger och vänster – mot en vagt definierad social protestgrupp som kallas ”liberaler”, ”den kreativa klassen”, ”intelligentian” eller ”det nyliberala etablissemanget”. Dessa kritiserade grupper får mig att tänka att civilsamhälleliga organisationer inkluderas i gruppen ”liberala dissidenter” eftersom de reflekterar över proteströrelsen, tillför kreativa uttryck och skildrar civilsamhällets aktiviteter via Instagram och Facebook.

Läs hela artikeln på konstnärernas riksorganisations webb.