Sju essäer om rasism framlagda vid Uppsala universitet

Våren 2016 lade Henrik Arnstad fram en samling texter om rasism respektive förhållandet mellan rasism och religion. Sammanställningen bär titeln ”Sju essäer om rasism och religion” och utgjorde examinationsmoment vid Uppsala universitet.

De sju aktuella essäerna är dessa:
1. Definitioner av rasism.
2. Teologiska rasismformationer.
3. Tidiga koloniala erövrare.
4. Rasismernas utveckling i den nya världen.
5. Det rena folket i norr.
6. Rasismer i pluralis.
7. Mestizaje – den kosmiska rasen.

Ladda hem texterna via denna länk (PDF):
http://www.tricorder.se/wp-content/uploads/sju-essäer-1.pdf

Se för övrigt även:
”The Matrix of Racism: Hate as Imagined Geography”, a paper by Henrik Arnstad.