Hundra år av hysterisk kriminaldebatt — essä i ETC

Dagens svenska kriminalpolitiska debatt är enbart fortsättningen på en kusligt hysterisk diskussion som pågått i hundra år, skriver Henrik Arnstad i en stor historisk essä i Dagens ETC:

Norrmän, bosnier, italienare, kosovoalbaner, greker, ”tattare” och finnar, har alla påståtts driva Sverige mot en kriminell avgrund. 

Skräcken för att fler utlänningar ska leda till en brottsvåg har nästan varit konstant i hundra år. 

Henrik Arnstad går igenom den moderna debatten som började 1927 då europeiska judar kom hit, och Svenska Dagbladet myntade uttrycket ”Sverige åt svenskarna”.

I dagens Sverige tävlar politiker – från höger till vänster – om att skrämmas. Sverige påstås befinna sig på gränsen till kollaps på grund av en invandrad och fradgande kriminalitet som slår alla rekord. Essän visar att detta inte är någonting nytt. Tvärtom, faktiskt:

Under andra världskrigets nazityska ockupation av Norge flydde 60 000 norrmän till Sverige – och utsattes för en våg av rasism. Främlingsfientlig svensk press skildrade de norska flyktingarna som invaderande brottslingar. 

Nazistiska ”Den Svenske Folksocialisten” skrev: ”Vårt land har de senaste åren varit utsatt för en främlingsinvasion. Denna utgöres av från Norge kommande bolsjeviker och halvbolsjeviker, vilka funnit marken bränna under sig. Större delen taga genast vägen till det fredliga Sverige och dess ännu ganska fyllda köttgrytor.”

Resultatet hade blivit ”en våg av norska brott över landet” menade tidningen. Forna dagars trygga Sverige var på väg att ”bli förbrytarkoloni”:

Norrmännen begick våldsbrott, misshandel, stölder, spionage, bedrägerier, häleri, förfalskningar och rån. Norrmännen utförde sexuella övergrepp mot barn och de anstiftade mordbränder och vandaliserade – vilket orsakade skador för enorma summor.

Dessa hemska exempel var bara ”några få dagars axplock” eftersom norrmän begick så många brott att de inte fick plats i tidningarnas spaltutrymmen. Likväl hade ”hundratals förbrytelser dolts” eftersom politiskt korrekta svenska medier ”nedlägga ett oerhört arbete på att undertrycka sanningen”. 

Åsiktskorridorens censur var stenhård, skrev nazisterna: ”Tidningar som publicera norskförbrytelser utsättas för påtryckningar. I många fall våga icke heller de privatpersoner som bli utsatta för norskbrott, anmäla saken på grund av de hotelser de bli utsatta för.”

Då som nu sägs det att den samtida brottsligheten blivit mycket värre än i svunna tiders idylliska Sverige. Alarmisterna har alltid förespeglat Sveriges snara undergång. Därav alla tiders utspel om hur Sverige blivit offer för kriminella främlingar:

I mars 1927 debatterade riksdagen en ny lagstiftning: ”lag om utlännings rätt att här i riket vistas”, som förslaget kallades. Bakgrunden var en upphetsad debatt om brottslighet på grund av judisk invandring. Den liberala regeringens justitieminister Johan Thyrén presenterade sin invandringsproposition i riksdagen:

”Anledning saknas alltså icke till antagande, att ett ökat antal kriminellt betonade individer kan komma att söka sig till Sverige. Även de osäkra politiska förhållandena i vissa främmande länder torde kunna föranleda invandring av en del ej önskvärda befolkningselement. Under senaste tiden har ytterligare en synpunkt vunnit allt större beaktande i åtskilliga länder, nämligen rassynpunkten.”

År 1973 publicerades – möjligen för första gången – forskning som undersökte förekomsten av brottslighet bland utländska minoriteter. En studie uppmärksammade ”finska medborgares överrepresentation i den svenska kriminalstatistiken” och 1974–1975 inrättades Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som 1980 publicerade rapporten ”Utlänningarna och brottsligheten – en översikt”. Under 1980-talet hördes allt oftare retoriken om att Sverige var på väg att gå under på grund av ny och förvärrad importerad kriminalitet.

På 2020-talet tävlar högern och vänstern om vilka som är skickligast på att efterapa SD:s kriminalpolitik. Det diskuteras militära insatser, övervakning utan brottsmisstanke och livstidsfängelse för barn. Rättssäkerhet anses oviktigt, vilket är livsfarligt eftersom rättssäkerheten utgör ett demokratiskt grundfundament. Men i vår auktoritära tid är kriminalpolitisk skräck en ytterst välfungerande metodik för att avskaffa demokratin. Rädda människor är lydiga människor och de opponerar inte mot polisstaten.

Sanningen är att brottsligheten minskar i Sverige:

Detta bekräftas av BRÅ som i sin statistik över 2022 konstaterar att brottsligheten minskar: ”Under 2022 blev 1 457 533 brott handlagda, vilket är en minskning med 59 549 brott (?4 %) jämfört med 2021.” Det svenska dödliga våldet 2022 låg kvar på ungefär samma nivå som det länge gjort med dryga 100 mord om året (närmare bestämt 116 döda).

Läs hela essän på etc.se!

(publicerades 8 december, 2023)