Den svenska välfärdsstaten som Gudsrike – samtal på Immanuelskyrkan

Den 13 februari kl 13:00 samtalar Henrik Arnstad på Immanuelskyrkan i Stockholm (Kungstensgatan 17) om ”Den svenska välfärdsstaten som Gudsrike” tillsammans med Dan Svanell:

Socialdemokraten, ideologen och finansministern Ernst Wigforss (1881–1977) var huvudperson bakom skapandet av 1900-talets svenska välfärdsstat. Mindre känt – eller rättare sagt helt ouppmärksammat tidigare – är Ernst Wigforss varma kristna tro via Missionsförbundet och den stora politiska påverkan hans religiositet hade för skapandet av den svenska välfärdsstaten. Henrik Arnstad fil.mag. i historia berättar utifrån sin biografi om Wigforss och f.d. journalist och rådgivare Dan Svanell samtalar med författaren.

För mer information, se denna PDF. Välkommen!