”Gustav Vasa – sossarnas egen konung”

Henrik Arnstad publicerar essän ”Gustav Vasa – sossarnas egen konung” i Dagens ETC (31 juli 2023), en artikel med anledning av 500-årsjubileet av denne konungs kröning 1523:

År 1932 publicerade skämttidningen Lutfisken en karikatyr av Sveriges tillträdande statsminister – socialdemokraten Per Albin Hansson – som kung Gustav Vasa, när denne rider in i Stockholm sommaren 1523.

Idag kan motivet verka knasigt. Men större delen av 1900-talet var Gustav Vasa sosse. Eller rättare sagt, det var en väletablerad självklarhet att socialdemokraterna politiskt ansåg sig representera en modern version av den förste Vasakungen.

Gustav Vasa var socialdemokraternas förebild i en samtid då valet av historisk konungslig idol fortfarande var en strid mellan demokrati och antidemokrati. Mellan socialdemokraterna och högern.

Med anledning av denna essä gjorde vetenskapspodden Oglömt (ett samarbete mellan Södertörns högskola och Historiska museet) ett avsnitt med titeln ”Gustav Vasa – borde vi bry oss?” som du kan lyssna på här:

https://shows.acast.com/oglomten-podd-om-att-gora-historia/episodes/10-gustav-vasa-borde-vi-bry-oss

Historiebruket kring Gustav Vasa har en lång och brokig historia:

Kung Göstas folkliga popularitet – Gustav Vasa som svensk actionhjälte, inklusive (mestadels påhittade) äventyr i Dalarna – fick sitt massmediala genomslag 1851 via prästen Anders Fryxells dunderboksuccé Berättelser ur den svenska historien. August Strindberg läste Fryxell när han skrev den nationalistiska fullträffen Gustav Vasa (1899) som framhåller kungens mänsklighet. ”Härskaren står inte över de andra, kungen är blott en vanlig människa med både fel och förtjänster”, beskriver historikern Hanna Svensson den strindbergska framställningen. Men under socialdemokratins efterkrigstida glansdagar återkom den ofelbare riksbyggaren. Historikern och Gustav Vasa-experten Ivan Svalenius utkom 1950 med verket Gustav Vasa och beskrev kungen som Sveriges store frihetshjälte:

”Gustav hade nästan ensam burit befrielsekampens tunga börda, han var den ende av herremännen, som redan från början trätt fram som böndernas ledare. Och nog var det ungdomligt mod och obändig frihetslängtan, som besjälade den unge hjälten.”

Men eftersom Gustav Vasa under kalla kriget var synonym med socialdemokrati angreps 1500-talskungen från höger. Borgerligheten skildrade kungen som despotisk, enväldig och machiavellisk enligt sin likalydande kritik av den socialdemokratiska regeringen. Avskyn mot Gustav Vasa skedde framför allt via liberalen Vilhelm Mobergs penna, exempelvis 1967 i romanen Förrädarland. Enligt Moberg var skurken Gustav Vasa maktfullkomlig – precis som 1900-talets socialdemokrati. Moberg ansåg att Gustav Vasa delade socialdemokraternas bägge idéer; ”att ta makten och att behålla den”.

Läs hela essän på etc.se:

https://www.etc.se/kultur-noje/gustav-vasa-sossarnas-egen-konung