Bokmässans ”Se människan” om Ernst Wigforss

Svenska kyrkans evenemang ”Se människan” på Bokmässan 2023 innehöll ett samtal om boken ”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss”.

Ernst Wigforss var en av socialdemokratins främsta ideologer. Finansminister under 1930-talets depression, uttalad antinazist under andra världskriget, med välfärd och jämlikhet som rättesnören. Han växte upp i Missionsförbundet och hans religiositet var en avgörande pusselbit i skapandet av den svenska välfärdsstaten. Hans historia är också en berättelse om 1900-talet och det nya Sveriges tillkomst. Henrik Arnstad i samtal med Anders Kompass, tidigare ambassadör och ämbetsman inom FN.

Samtalet kom till stor del att handla om Ernst Wigforss kristna tro om om hur denna påverkade den svenska välfärdsstaten under 1900-talet, såsom en Gudsstat utifrån kyrkofadern Augustinus tankar på 300-talet.