”Värdefull information om svensk 1900-talshistoria”

Den kristna nyhetstidningen Sändaren recenserar biografin Den förbannade optimisten Ernst Wigforss och skriver berömmande att boken ger ”värdefull information om svensk 1900-talshistoria”.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt Wigforss kristna tro och dess betydelse för den svenska välfärdsstaten:

Det var hans barnatro som fick honom att bli socialist. Men det var också tron som gjorde att han tvekade att gå med i ett parti, som förknippades med ateism.

Det är troligt att Wigforss behöll en gudstro genom hela sitt liv – även om han inte visade detta utåt. Han lär ha diskuterat teologi med Dag Hammarskjöld, som på 1930-talet var hans statssekreterare. Wigforss kunde också citera kyrkofadern Augustinus.

Den kristna tron skulle enligt Wigforss syfta till ett bättre samhälle – redan i det här livet. I en skrift från 1958 – Om provisoriska utopier – skriver han: ”Det finns ingenting som Gud har funnit nyttigt för oss, som han inte gett oss medel att förverkliga – både i den materiella och den andliga världen.”

Läs hela recensionen på sandaren.se:

https://www.sandaren.se/kultur-teologi/barnatron-fick-ernst-wigforss-att-bli-socialist