”En tjock och välskriven historik” om Ernst Wigforss och det moderna Sverige

Marja Lemne, universitetslektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, samt forskare och gästföreläsare vid andra universitet, hyllar biografin Den förbannade optimisten Ernst Wigforss i tidningen Folkbladet. Lemne benämner boken som en välskriven historik” om det moderna Sverige:

Men vad är det då som gör boken så bra och så särskilt relevant just nu? Två aspekter förtjänas att särskilt lyftas fram. Den första gäller beskrivningen av Wigforss som en av de ledande nazismmotståndarna i regeringen. Han var uppvuxen i en frireligiös miljö, blev socialist men tog samtidigt tidigt avstånd från marxismen. Han var vidare skribenten bakom Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. 

Vidare:

Den andra styrkan i Arnstads biografi är att lyfta fram ytterligare en aspekt som gör boken så relevant för den politiska debatten i dagsläget. Det är att författaren avslutningsvis ställer frågan om vad finns kvar nu av det samhälle som Wigforss var med och skapade. Svaret blir att spår finns kvar men att det mesta ligger i ruiner. Det finns således all anledning att i dagens debatt ta upp vad som skulle kunna återupplivas i modern tappning.

Läs hela recensionen på:

https://folkbladet.se/kultur/kronika/artikel/spar-finns-kvar-men-det-mesta-ligger-i-ruiner/l7pw6exl