”Läsglädje när Henrik Arnstad berättar historien om giganten Ernst Wigforss”

Tidningen Arbetet låter Daniel Suhonen (till vardags på idéinstitutet Katalys) recensera boken Den förbannade optimisten Ernst Wigforss, under rubriken ”Läsglädje när Henrik Arnstad berättar historien om giganten Ernst Wigforss”:

Att introducera Wigforss för en ung politikergeneration och ungdomsgeneration som Arnstad nu gör är en viktig insats, för hans idéer behövs mer än någonsin.

Suhonen finner boken mycket givande:

Henrik Arnstads entusiasm smittar. Wigforss smittar och här är en välbehövlig introduktion. Läsglädjen är stor, precis som man känner att Arnstad blivit uppiggad av att ha fått ta del av en politisk idé som kanske skulle ha kraft även i vår tid att besegra mörkret och hotet mot demokratin. 

Läs hela recensionen på arbetet.se/2023/04/11/lasgladje-nar-henrik-arnstad-berattar-historien-om-giganten-ernst-wigforss/