Ingvar Carlsson i ”En kväll om den förbannade optimisten Ernst Wigforss”

Den 30 mars medverkade före detta statsminister Ingvar Carlsson i ”En kväll om den förbannade optimisten Ernst Wigforss” tillsammans med fil.dr. Lars Ilshammar och fil.mag. Henrik Arnstad, författare till biografin Den förbannade optimisten Ernst Wigforss. Moderator var professor Folke Tersman, som representerade arrangören Institutet för framtidsstudier.

Samtalet ägde rum hos medarrangören ABF Stockholm i samarbete med förlaget Historiska Media.

Nedan en video med ett sammandrag av samtalet: