Föredrag om Ernst Wigforss hos Historiska föreningen i Kronobergs län

Tisdag den 21 mars kl. 18.00 i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö håller Henrik Arnstad föredrag om Ernst Wigforss:

Få personer i svensk historia har varit så hatade – och fruktade – som Ernst Wigforss, samtidigt som han avgudades av generationer beundrare. Han kunde både charma och skrämma slag på folk, via sin ökända vrede. Wigforss var en förbannad optimist. På dubbelt vis.

Henrik Arnstad kommer i mars månad 2023 ut med boken Den förbannade optimisten Ernst Wigforss: Socialisten som skapade Sverige(Historiska Media). Ernst Wigforss (1881–1977) gjorde den svenska socialdemokratin till den mest framgångsrika politiska rörelsen i Västerlandets demokratiska historia.

Tack vare Wigforss ideologiska och finanspolitiska ledarskap lyckades Sverige kombinera decennier av häpnadsväckande ekonomisk utveckling samt ständigt växande välfärd, demokrati och jämlikhet. I boken och också föreläsningen berättar Arnstad hur detta gick till.

All information på föreningens webb! Välkommen!