Historisk tidskrift om studien ”Maritime military archery”

Nya numret av Sveriges ledande historievetenskapliga publikation Historisk Tidskrift (2023:1) skriver om studien ”Maritime military archery: Bowmen on European warships, 1000–1600”:

Vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad och ingenjören Abigail Parkes bidrar med ny kunskap genom att fokusera på långbågen som maritimt vapenslag. Studien behandlar tiden från medeltid fram till 1600-talet och rummet vidgas från Östersjön och Norden ut mot vidare farvatten. Tidigare forskning har varit upptagen med skeppskanonerna, men tack vare detta bidrag befinner sig inte längre långbågens materialitet och betydelse ombord på krigsskeppen i en minnesskugga.

Henrik Alexandersson, Göteborgs universitet

Studien publicerades i maritimhistoriska antologin Facing the Sea, Simon Ekström och Leos Müller (2021).

Antologin har även anmälts i International Journal of Maritime History 34:3 (PDF) samt i Sjöhistoriska samfundets tidskrift Forum Navale (2022), se bild nedan. Studien finns att ladda hem fritt i fulltext via DIVA.