Big Data och hackad demokrati: seminarium på Södertörns högskola

Henrik Arnstad har genomfört seminariet ”Big Data och hackad demokrati: Den nya tidens propaganda via medieteknik” på Södertörns högskolas temadag om Big Data (201125). Efteråt arrangerades paneldebatt.