Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet: Vad är demokrati egentligen?

Höstens första seminarium på Segerstedtinstitutet handlar om demokrati. Föredraget ligger redan nu ute på youtube och kan ses här (även ovan).

Seminariediskussion sker digitalt via verktyget Zoom och äger rum måndag 14 september kl 13:00. Anmälan (obligatorisk) sker till epost: seminariesegerstedt@gu.se. Du erhåller då som svar länk till seminariediskussionen.

Här är informationen från institutet:

Välkomna att se föredraget med Henrik Arnstad här på vår Facebooksida från och med måndag den 7:e september. Därefter bjuder vi in för samtal online med oss och med Henrik, den 14:e september klockan 13.00. Anmälan till online seminarium sker via mail till: seminariesegerstedt@gu.se, föreläsningen är givetvis öppen för alla.

”Vad är demokrati — egentligen? Demokratins ideologi, praktik och eventuella överlevnad”

I dagens samhällen måste alla kalla sig demokrater, för att kunna hävda sig i konkurrensen om makten. Men den som frågar vad demokrati egentligen betyder får oftast luddiga svar. Särskilt i en samtid då demokratin fortlöpande attackeras, nedmonteras och urholkas. Vad innebär egentligen demokrati, ur ett ideologiskt perspektiv? Hur används demokratiska begrepp som inkludering, kvalifikation och värdighet praktiskt. Hur kan samhällen bvedömas som mer eller mindre demokratiska? Demokratiforskningen sträcker sig allt längre bak i tiden. Vilka fördelar har ett historievetenskapligt perspektiv på demokratianalys? Är det möjligt att använda ideologianalytisk demokratiforskning konkret, angående kampen för det goda demokratiska samhället, i en tid då de demokratiska värderingarna inte längre är självklara?

Henrik Arnstad är historiker med fokus på ideologianalys samt författare till verket ”Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia” (2018).

Eventet på Facebook hittar du via denna länk.