Videoföredrag åt Den globala skolan: Feminismens historia

Den globala skolan och utbyten.se (Universitets- och högskolerådet) presenterar fortbildningen ”Feminismens historia” med videoföreläsning av Henrik Arnstad samt frågor att besvara och diskutera.

Målgrupp är lärare på gymnasiet:

”I läroplanen för gymnasiet, i det inledande stycket om skolans värdegrund och uppdrag, betonas jämställdhet som ett av skolans grundläggande värden: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.”

Materialet nås via utbyten.se.