Judisk krönika om Finland och Förintelsen

Tidskriften Judisk krönika publicerar en essä om Finland och Förintelsen: ”Henrik Arnstads historiska essä öppnar upp för kontrovers och ställer frågan om vad ett land vill minnas och inte.”

Essän är en sammanfattning av kunskapsläget just nu, angående det tyskallierade Finland 1941-1944 och landets delaktighet i Förintelsen.

Essän redogör även för den hemliga räddningsplan som svenska staten utarbetade i samarbete med judiska organisationer:

Hemliga fartyg stod redo i Bottenviken, för att kunna masstransportera tusentals judar till säkerheten i Sverige. Men sovjetiska krigsframgångar tvingade Finland att lämna alliansen med Hitler. Räddningsplanen behövde därmed aldrig verkställas. 

Läs essän här i PDF-format.