Kristendom och fascism på teologiska vetenskapskonferensen ”The End of the West as we know it?”

Onsdag-fredag 18-20 september 2019 arrangerar Enskilda högskolan i Stockholm konferensen ”The End of the West as we know it? Church, populism and Human Rights”.

Henrik Arnstad deltar med sessionen ”Christendom and fascism 1919-2019”. Inför sessionen kan deltagarna läsa uppsatsen ”Fascism, kristendom och en alternativ modernitet”, av Henrik Arnstad (PDF).

Här är konferensens fullständiga program (PDF). Bilden som illustrerar denna bloggpost föreställer den rumänske fascistledaren Corneliu Zelea Codreanu, avbildad som kristet helgon och martyr.

1 Comment

Comments are closed.