Föredrag för Göteborgs stad om fascism och rasism

yfgtcrdi1yzcpiopusyr

I två dagar 23-24 september 2015 håller Henrik Arnstad fyra föreläsningar för personal på Göteborgs stad, som ett led i utbildning angående extremistiska krafter. Föredragen kommer att handla om fascismens och rasismens ideologier samt historiska bakgrunder. Framträdandena är inte öppna för allmänheten.