Jag recenserar den populärvetenskapliga serieboken ”Vad är egentligen fascism?”, av Kalle Johansson, i GP Kultur och ger verket en eloge. Boken är ett pedagogiskt mästerverk: Johanssons naivistiska teckningar lurar läsaren att lära sig avancerade saker, utan att hen märker det. Svåra begrepp som ultranationalism, ideologi och antisemitism förklaras med enContinue Reading

I ett femsidigt reportage presenteras ny maritim litteratur i fina tidskriften ”Vi läser”. Henrik Arnstad utgår från förändringar i genus, inte minst utifrån Karin Gafvelins kommande seriealbum ”Djupet” (som i texten fortfarande bär arbetsnamnet ”Of Love and Tall Ships”): Livet till sjöss är både äventyrligt och isolerande, berättar hon. DetContinue Reading

Henrik Arnstad har presenterat uppsatsen ”Förflutenhetens värde: Att legitimera historievetenskap” vid seminariet på avancerad nivå (master), Stockholms universitet. Texten diskuterar värdet av historiekunskaper i samhället: Den moderna historievetenskapen uppstod under 1800-talet och erhöll ett specifikt politiskt syfte, utifrån den samtida konstruktionen av euroepiska nationalstater. De nationella historikerna producerade legitimitet åtContinue Reading

Under Historikermötet 2017 har jag äran att få arrangera session tillsammans med Terje Emberland och Oula Silvennoinen. Sessionen återfinns som punkt 1.11 och sker onsdag 10 maj kl. 15.45–17.00. Du hittar det i Historikermötets program (PDF): 1.11 Revolutionära diskurser inom generisk fascism 1919-2016 Deltagare: Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist och lärare vid SödertörnsContinue Reading

Jag påminns om denna min artikel från 2016 och upptäcker att jag inte bloggat om den. Vilket härmed åtgärdas. Jag skriver i Arena om ”Europas cyniska egoism” utifrån skräcken för ”flyktingströmmen” 1938: Sommaren 1938 samlades representanter från Europas länder på konferens i franska Evian. Historikern Ingela Karlsson skriver:   »AvsiktenContinue Reading

En tydlig trend inom dagens historieforskning är att fenomen undersöks ”on the periphery”. Till exempel fascismforskningen har visat att genom att studera andra och fler fascismer (perifera fascismer) än de som representeras av Adolf Hitler och Benito Mussolini, kan nya och intressanta aspekter av ideologin undersökas. Forskarantologin ”The Waffen-SS: AContinue Reading

Tidskriften Fönstret publicerar en essä av Henrik Arnstad om SD:s extremistiska kulturpolitik, tolkat som ideologisk manifestation av partiets fascistiska värdegrund. I fascismens värld är kulturpolitik något enormt viktigt och kan liknas vid ett ständigt pågående krig. Traditionella partier har svårt att förstå denna fascismens fixering vid kultur, eftersom de självaContinue Reading

Sverige är nästan en ö och landets öden har till stor del varit beroende av haven. Handel, sjönäringar, varvsindustri och fiske har inneburit löften. Samtidigt har främmande krigsflottor inneburit hot. Men trots havets avgörande betydelse för Sveriges historiska utveckling seglar den maritima förflutenheten i bakvattnet av den landbaserade. Ola LarsmoContinue Reading

Den maritimhistoriska studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949” har lagts fram vid Stockholms universitets historiska institution. Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska populärkulturella sjömansvisor, som hade en storhetstid under perioden. Artister som Evert Taube, Lasse Dahlquist och Harry Brandelius gjorde karriär: I denna uppsatsContinue Reading

Idag recenserar jag två böcker åt Göteborgs-Posten Kultur, ”Vedersakarens död” och ”Komedi i moll”. Böckerna skrevs under andra världskriget av den judiske flyktingen Hens Keilson (1909–2011), som gömde sig i Nederländerna. Han grävde ner sina manuskript i en trädgård och färdigställde böckerna först efter kriget. Min essä om böckerna handlarContinue Reading