Måndag 30 september 2019 kl 13:00 håller Henrik Arnstad seminarium på Röda Korsets högskola (RKH), under rubriken ”Den radikala idén att kvinnor är människor: Demokratisk ideologi och feminism 1789-2019”: 30 september: Den radikala idén att kvinnor är människor: Demokratisk ideologi och feminism 1789-2019. Gäst: Henrik Arnstad, samtalar med oss om demokrati och feminismContinue Reading

Henrik Arnstad har måndag 3 juni 2019 lagt fram masteruppsatsen i historia ”The Amazon Archers of England: Longbows, gender and English nationalism 1780–1845” (ladda hem som PDF). Uppsatsen finns även på diva (Digitala vetenskapliga arkivet) samt på academia.edu. Uppsatsen studerar hur engelsk icke-brittisk nationalism och genusidentiteter samspelade, i minneskulturen kringContinue Reading

Årets temaföredrag utgår från att feminismen fyller 230 år i år. Denna demokratiska ideologi föddes, som organisationell massrörelse, i samband med franska revolutionen 1789. Dessutom är det 100 år sedan införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket uppmärksammas på flera håll. Mitt föredrag utgår från hur femismen, som ideologi, kanContinue Reading

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen. Huvudtemat för denna vetenskapliga konferens är rättigheter. Henrik Arnstad arrangerar en session om demokrati: 4.13 Demokrati som ideologi: Ett förslag till definitionDemokrati definieras idag vanligen som ett statsskick,Continue Reading

Nu finns den modernhistoriska podden ”En svensk tiger” på Spotify! Lyssna på alla vår avsnitt via denna länk. ”En svensk tiger” produceras av Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Podden har 375.000 nedladdningar (8 april 2019) och tar upp allehanda modernhistoriska ämnen. Välkommen att lyssna – via Spotify, eller varhelst du vanligen hittarContinue Reading

Modernhistoriska podden ”En svensk tiger” lanserar ett avsnitt om neutraliteten: Den svenska neutraliteten ifrågasätts, både historiskt och inför framtiden. Vissa menar att den bör överges helt och hållet. Historikern och professorn Leos Müller har skrivit boken ”Neutrality in World History” om hur neutraliteten diskuterats under 500 år. Neutralitet har främjatContinue Reading

Den 8-10 maj 2019 arrangeras ny upplaga av den svenska historievetenskapens största konferens: Svenska historikermötet. Denna gång sker konferensen vid Linnéuniversitetet i Växjö och torsdag 9 maj kl 16:00 till 17:30 ansvarar Henrik Arnstad för sessionen ”Demokrati som ideologi: Ett förslag till definition”. Medverkar gör docent Hossein Sheiban. Läs helaContinue Reading

Aftonbladet kultur publicerar idag Henrik Arnstads essä ”Den kvinnliga rasismen var nationens framtid”, en text om Elizabeth Gillespie McRaes verk Mothers of Massive Resistance: White Women and the Politics of White Supremacy (Oxford University Press). McRaes forskning är en kvinnohistorisk redogörelse för hur vita kvinnor inom amerikanska efterkrigstida rasistiska rörelser ageradeContinue Reading

Henrik Arnstad har lagt fram uppsatsen ”Exploring the feminine ’other’: Gender history, feminist studies and the scholarly debate” (Att utforska det feminina ”andra”: Genushistoria, feministiska studier och den vetenskapliga debatten) vid avancerade seminariet, historiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen skildrar feministisk historieskrivning och forskning, med fokus på ”andra vågens feminism” underContinue Reading