Sverigedemokraternas kulturpolitik och fascismen — en historisk översikt

Tidskriften Fönstret publicerar en essä av Henrik Arnstad om SD:s extremistiska kulturpolitik, tolkat som ideologisk manifestation av partiets fascistiska värdegrund. I fascismens värld är kulturpolitik något enormt viktigt och kan liknas vid ett ständigt pågående krig. Traditionella partier har svårt att förstå denna fascismens fixering vid kultur, eftersom de själva …

Föredrag på Sjöhistoriska museet om sjömansvisor och svenskhet

Onsdag 8 mars kl 11:30 håller Henrik Arnstad lunchföredrag på Sjöhistoriska museet i Stockholm, under rubriken ”Möten i monsunen – sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949”. Föredraget utgår från studien med samma titel, som tidigare i år lades fram vid Stockholms universitet: Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska …

En svensk tiger går till sjöss: Sverige, oceanerna och historien!

Sverige är nästan en ö och landets öden har till stor del varit beroende av haven. Handel, sjönäringar, varvsindustri och fiske har inneburit löften. Samtidigt har främmande krigsflottor inneburit hot. Men trots havets avgörande betydelse för Sveriges historiska utveckling seglar den maritima förflutenheten i bakvattnet av den landbaserade. Ola Larsmo …

Studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav” framlagd vid Stockholms universitet

Den maritimhistoriska studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949” har lagts fram vid Stockholms universitets historiska institution. Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska populärkulturella sjömansvisor, som hade en storhetstid under perioden. Artister som Evert Taube, Lasse Dahlquist och Harry Brandelius gjorde karriär: I denna uppsats …

Föredrag på Göteborgs universitet om rasismforskningens teoretiska utmaningar

Torsdag 19 januari kl 13:00 föreläser Henrik Arnstad på Göteborgs universitet under rubriken ”Att definiera rasism — eller rasismer? Den vetenskapliga debatten om begrepp, ideologi och teori”. Arrangör är Segerstedtinstitutet och plats är Campus Rosenlund (Pedagogen), hus B, lokal: BE014, Läroverksgatan 15 i Göteborg. Den nutida forskningen om begreppet rasism …

Från ”mongoliska asiater” till ”Pekka med kniven”: Aftonbladet Kultur om rasismen mot finländare

Under rubriken ”Från rasfiende till kniv-Pekka” skriver Henrik Arnstad i dagens Aftonbladet Kultur om den svenska rasismen mot finländare utifrån den färska antologin ”Finnjävlar”, redigerad av Kristian Borg. Idag finns ungefär 700.000 svenskar med finländsk familjebakgrund, vilka utgör ”Sveriges största invandrargrupp någonsin” enligt antologin. Idag anser den svenska rasismen ”finnarna” …

Sju essäer om rasism framlagda vid Uppsala universitet

Våren 2016 lade Henrik Arnstad fram en samling texter om rasism respektive förhållandet mellan rasism och religion. Sammanställningen bär titeln ”Sju essäer om rasism och religion” och utgjorde examinationsmoment vid Uppsala universitet. De sju aktuella essäerna är dessa: 1. Definitioner av rasism. 2. Teologiska rasismformationer. 3. Tidiga koloniala erövrare. 4. …