Verksamhet

Tricorder Media är en enskild firma, driven av Henrik Arnstad. Verksamheten inbegriper:

Verksamheten startade (som heltidsarbete) år 2000. Vad är en tricorder?