Gör nåt! Ta debatten mot rasism!

Gor-nat-programLördag 14 februari anordnas en ”organiseringsmässa för jämlikhet och rättvisa” hos ABF Stockholm, med titeln Göt nåt! Henrik Arnstad deltar kl 12 under programpunkten ”Ta debatten mot rasism”:

Öva på att ta debatten om människors lika värde, för rättvisor och mot rasism. Vi använder oss av folkbildningens pedagogik och sätter oss in i verkligheten tillsammans. Medverkande: Reband Raza, folkbildare på Runö och Henrik Arnstad, historiker och författare.

Plats ABF-huset på Sveavägen 41. Läs mer på ABF:s webbplats. Välkommen!