Examinerad på kursen ”De muslimska ländernas moderna historia”

Skärmavbild 2015-01-13 kl. 09.31.31Henrik Arnstad är nu examinerad på Stockholms universitets kurs ”De muslimska ländernas moderna historia: Kultur, religion och samhällsliv”, under ledning av universitetslektor fil.dr. Hossein Sheiban.

Min examinationsuppsats fick högsta betyg (A). Den är en komparativ studie mellan Osmanska väldet och Persien under 1800-talet, respektive utvecklingen i Iran och Egypten efter andra världskriget. Utgångspunkt är begreppet modernitet:

I den muslimska världen komplicerades moderniteten av en samtidig omvälvande, ofta våldsam och framför allt förnedrande kontakt med främmande makter: europeisk imperialism och kolonialism. Detta avbröt – eller snarare förändrade – en utveckling av alternativa moderniteter, utifrån en teoretisk skola som vill problematisera den traditionella (euroepiska) synen på modernitet.

Eller för att citera Ira M. Lapidus standardverk ”A history of Islamic societies”:

By the beginning of the twentieth century, the European powers (and China) had completed their conquest of almost all of the Muslim world.

Den muslimska världens erfarenhet av västerländsk inblandning är långt ifrån över, vilket händelserna i exempelvis Irak och Afghanistan visar. Min uppsats slutar med en applicering av begreppet orientalism på den utförda analysen. Jag citerar också Kiplings berömda dikt från 1889, om ”den vite mannens börda”:

Take up the White Man’s burden, Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile, to serve your captives’ need;
To wait in heavy harness, On fluttered folk and wild–
Your new-caught, sullen peoples, Half-devil and half-child

Ladda ner examensarbetet ”De islamiska samhällenas historia” som PDF.