En svensk tiger: Finlands krig och 1900-talets öppna sår

UnknownPodcasten ”En svensk tiger”, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad, har utkommit med ett nytt avsnitt ”Finlands krig och 1900-talets öppna sår”:

Finlands 1900-talshistoria förblir ett öppet sår. Tystnad, politik och nationalism har styrt berättelsen om inbördeskrig, alliansen med Nazityskland och den egna identiteten. Men finsk historia hänger intimt samman med den svenska. Det var i Finland 1918 som den svenska högerextremismen föddes, till exempel. Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar.

Lyssna på podcasten med bilder, länkar och annan multimedia på Acast alternativt lyssna och prenumerera via Itunes.

Litteratur och annat som nämns i podcasten:

Ola Larsmo, ”Himmel och jord må brinna”.
Henrik Arnstad, ”Spelaren Christian Günther: Sveriges utrikespolitik under andra världskriget”.
Heikki Ylikangas, Vägen till Tammerfors: striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918.
Aapo Roselius ”I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918”.
Kjell Westö, ”Hägring 38”.
Michel-Rolph Trouillot, ”Silencing the past: power and the production of history” (påstås felaktigt vara brittisk i podcasten, han är haiti-amerikan).
Henrik Arnstad, ”Skyldig till skuld: en europeisk resa i Nazitysklands skugga”.
Väinö Linna, ”Okänd soldat”.
Henrik Arnstad, ”Finland och alliansen med Nazityskland 1941–1944: En nordisk Historikerstreit”.
Simo Muir, Hanna Worthen, ”Finland’s Holocaust: Silences of History”.

14163966Det stämmer inte helt att forskarantologin ”Finland’s Holocaust: Silences of History” inte nämnts överhuvudtaget i finska media, vilket sägs i podcasten. Boken har omnämnts, men enbart i förbigående i de större medierna.

Bild från finskt koncentrationsläger under andra världskriget.