Artikel om macanvändare i DN

Idag publicerar Dagens Nyheter en artikel av Tricorder Medias Henrik Arnstad. Den handlar om macanvändare och kan läsas på dn.se.