Medieteknik med historikerglasögon — öppen föreläsning

Skärmavbild 2014-03-18 kl. 11.02.30Onsdag 19 mars kl 13:00 håller Henrik Arnstad en öppen föreläsning på Södertörns högskola. Rubriken är ”De ständiga förändringarnas århundraden: Att leva i moderniteten – medieteknik med historikerglasögon”:

Sedan dryga 200 år lever stora delar av mänskligheten i den tidsepok som historiker benämner moderniteten. Henrik Arnstad är lärare i medieteknik, vetenskapsjournalist och historiker (just nu aktuell med boken Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia). I denna öppna föreläsning kombinerar han sin yrkesroller, genom att analysera medieteknik och IT-utveckling i ett historiskt perspektiv.

Läs mer på Södertörns webbplats. Välkommen!