Förlängd föräldraledighet

På grund av försening av dagisstart kommer Tricorder Medias Henrik Arnstad att vara föräldraledig en bit in i mars. Planerad arbetsstart är 10 mars 2008.