Kontrakt med Norstedts och Gleerups

Tricorder Medias Henrik Arnstad har skrivit kontrakt angående två nya böcker. Norstedtsboken handlar om historisk skuld och historiska skuldkänslor, arbetstiteln är Skyldig till skuld. Gleerupsboken handlar om det moderna Kina.