”Doktor Glas möter Seinfeld: Intimitet, kontinuitet och förändring 1905-1998”

Skärmavbild 2014-02-05 kl. 16.18.24Jag har idag examinerats på kursen ”Kön, intimitet och förändring i modernhistorisk forskning”, historiska institutionen (avancerad nivå) på Stockholms universitet.

Läs gärna min examinationsuppsats, ”Doktor Glas möter Seinfeld: Intimitet, kontinuitet och förändring 1905-1998” (PDF), en studie i normativ respektive icke-normativ identitet, där jag jämför sekelskiftet 1900 med 1990-talet.

Som källmaterial har jag använt populärkultur, representerat av romanen Doktor Glas (1905) respektive TV-serien Seinfeld (1989-1998):

Jag vill argumentera för att de diskursiva regelverk som omger tolerans (märk väl: inte neutral inkludering) för avvikande beteende tar sig uttryck just i det explicita utmärkandet av alternativa former för exempelvis äktenskap, barnproduktion, juridiska regelverk, etc. Makten ger och makten kan när som helst ta tillbaka, såsom redan skett under mitten av 1900-talet. Oron finns där ständigt och kan kanaliseras politiskt när den behövs.

Stort tack till min seminarieledare, fil. dr. Helena Bergman, och till mina kurskamrater.