P3 Dokumentär: CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige

Sveriges Radio/P3 har gått ut med följande information:

CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige
Under 1950-60-talets Kalla krig, utkämpas ett hemligt propagandakrig i Sverige Det handlar om att fånga svenskarnas ”hearts and minds”. USA vill vinna den svenska vänstern, som i deras ögon riskerade att bli ”kommunistisk”.
År 1952 bildas en kulturkommitté i Stockholm, en underavdelning till Congress for Cultural Freedom i Paris – allt finansierat av CIA.
Drygt hundra av Sveriges främsta intellektuella värvas till den svenska underavdelning. Samtidigt går den öppna propagandan från USA på högvarv och får tidningar att ta märkliga beslut.
I P3 Dokumentär avslöjar vi den hittills okända historien.
Producenter: Henrik Arnstad och Lovisa Lamm Nordenskiöld

Denna radiodokumentär sänds söndag 31 mars. P3 Dokumentär på webben hittar du här.