”Ernst Wigforss förbannad?”

Kulturtidskriften Opulens skribent Ivo Holmqvist uppmärksammar den kommande boken ”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss” (som landar hos boklådorna 20 mars 2023):

Jag ser fram emot historikern Henrik Arnstads ”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss” som jag hoppas är lika bra som hans tidigare om Christian Günther, vår utrikesminister under andra världskriget.

Holmkvist undrar dock över titeln: ”Titeln är kanske ett citat, fast jag undrar om han skulle ha gillat det utanpå en bok? ” Allt detta skola uppenbaras i mars! Till dess, tack Ivo, för dina vänliga ord!