att förstå demokrati – gratis nedladdning av kunskapstext

Sverige 2022 är på väg in i en postdemokratisk era efter det demokratiska tidevarvet 1918-2022. Sverigedemokraterna har getts makten över staten via högerpartierna — demokratin är därmed sannolikt förlorad i vårt land.

För att öka förståelsen för hur kvarvarande svenska demokrater kan fortsätta kämpa för ett demokratisk statsskick har jag beslutat att fritt publicera del II ur min bok Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia (Stockholm, 2018) som PDF.

Texten förklarar demokratins själ, hjärta och ideologi — och har därför fått rubriken ”Demokratins anatomi – att förstå demokrati”.

Ladda hem texten gratis via denna länk (PDF).

Ur innehållet:

 1. Inkludering
 2. Dialog
 3. Kvalifikation och inkluderingens gränser
 4. Medborgerlig värdighet
 5. Den motvillige medborgaren
 6. Lokal demokrati och centralmakten
 7. Demokrati och hatets språk
 8. Extern och intern exkludering
 9. Demokrati och makt
 10. Om skillnader och olikheter i samhället
 11. Att försöka definiera demokratins ideologi

Det är min förhoppning att texten kommer att ge nödvändig kunskap åt den fortsatta — men svåra — kampen för demokrati i Sverige. God läsning!