Certifierad i professionell engelska

Henrik Arnstad har genomfört utbildning i ”professionell engelska” via stipendium från Svenska journalistförbundet. Därmed har certifiering erhållits på nivån ”proficency CEFR C2 level”, vilket är högsta möjliga nivån hos Cambridge English-systemet:

English C2 (Proficiency). Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

Utbildningen genomfördes hos ELC i Brighton i Storbritannien. Stort tack till mina lärare och SJF för utmärkt undervisning!