Fascism – eller något annat? En ideologianalys av Sverigedemokraterna

År 2014 publicerade Henrik Arnstad en ideologianalytisk studie av Sverigedemokraterna under med rubriken ”Fascism – eller något annat?
En ideologianalys av Sverigedemokraterna”:

Frågan idag blir om Sverigedemokraterna fortfarande finns kvar inom den fascistiska ideologin eller om så skett, som partiet hävdar, att det numera återfinns inom konservatismen och traditionell höger? Ett annat alternativ som ofta framförs är att partiet bör betraktas som populistiskt (radikal högerpopulism). Min utgångspunkt i denna studie kommer att vara en ideologianalys där jag i förstone provar om SD är att betrakta som tillhörande fascistisk ideologi, närmare bestämt – politiskt sett – neofascistiskt, utifrån aktuell internationell fascismforskning. I likhet med fascismforskaren, docent Lena Berggren, använder jag statsvetaren Michael Freedens analytiska modell, vilken ”defines an ideology in terms of a core cluster of interrelated and ineliminable political concepts”.

Studien publicerades i antologin ”Sverigedemokraternas svarta bok” år 2014. Ladda hem den som PDF här.