Strömstads tidning tipsar om ”spelaren christian Günther”

Bibliotekarien Eva Bejhed tipsar i Strömstads tidning om Henrik Arnstads bok ”Spelaren Christian Günther: Sverige under andra världskriget”, en politisk biografi om Sveriges utrikesminister under kriget — och den svenska utrikespolitiken:

Jag tycker att Henrik Arnstad har åstadkommit ett balanserat och insiktsfullt porträtt av framför allt människan Christian Günther, hans ”medspelare”, de ställningstaganden han intog och de åtgärder han utförde – eller lät bli att utföra. Läsaren får inblickar i och kunskaper om avgörande skeenden i en ödesmättad tid som inte alls är långt borta.

Läs hela texten på Strömstads tidnings webb.