Intervju i svenska kyrkans tidning Korsväg: ”Det gives icke något val”