Rasism, demokrati och feminism: tre videoföredrag i virustider

I viruskrisen är det svårt att arrangera kurser på arbetsplatsen, offentliga föredrag eller publika seminarier och utbildningar. Därför erbjuds följande föredrag, via video eller annat fjärrmedium, utifrån önskemål och behov.

Vid intresse hittar du kontaktinformation här.

1. Rasism: Hatets ideologi och historia från 300-talet till idag.

Ända sedan 300-talet har en av världshistoriens mest framgångsrika politiska ideologier verkat i världen; rasismen. Rasism har existerat i många former och tagit sig lika många uttryck. Men hur känner vi igen rasismen? Vilken är rasismens politiska agenda och hur har den kunnat existera så länge? Hur ser rasismen ut idag och hur har den förändrats i vår samtid? Och hur kan rasismen bekämpas?

2. Demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia

Idag kallar sig alla demokrater — även antidemokratiska rörelser. Samtidigt är demokratin på kraftig tillbakagång globalt och frågan är om det finns hopp om demokratins överlevnad. Hur blev det så? En viktig anledning är den låga kunskapen om vad demokrati egentligen innebär. Föredraget berättar om demokratins långa historia under tiotusentals år, från stenåldern till idag. Hur har demokratin förändrats? Hur har antidemokratin arbetat? Vilka är de stora demokratiska genombrotten och hur har demokratirörelser argumenterat? Hur kan det goda demokratiska samhället återfinna hopp om framtiden?

3. Feminism: Den radikala idén att kvinnor är människor 1789-2020

Kvinnohatet är en av världshistoriens dominerande politiska ideologier. I princip har alla samhällen i alla tider — över hela världen — systematiskt förtryckt kvinnor. Men under 1700-talet uppstod den organiserade massrörelse vi idag kallar feminism, i samband med modernitetens födelse. Men vad är egentligen feminism och hur har feminismen argumenterat sedan franska revolutionen 1789 och fram till idag? Vilka konflikter har funnits inom feminismen och vad har den kämpat för under sin drygt 200-åriga historia? Varför dyker ständigt nya kvinnohatande utmaningar upp, exempelvis dagens incel-rörelse? Detta och mycket mer avhandlas i videoföredraget om feminismens historia.

Om något av dessa föredrag är av intresse för er organisation, företag eller myndighet hittar du kontaktinformation här.