Artikel i Expo om fascismen

Tidskriften Expo publicerar i sitt senaste nummer (2012/2) en större artikel om fascismen, skriven av Henrik Arnstad. Mer information om tidningen på expo.se alternativt läs artikeln som PDF.