Konservatismens ideologi och historia

Ordfront Magasin publicerar en längre essä jag skrivit, om konservatismens ideologi och historia, från Edmund Burkes 1700-tal till Vladimir Putins 2000-tal.

Konservatismen är vår tids trendideologi. Samtidigt har denna ideologi snabbt förändrats – igen. Den ”traditionella högern” blir allt mer auktoritär och hotar därmed demokratin, särskilt när konservatismen samarbetar med rasismen. Från öst till väst – från Putins Ryssland, via Europa, till Trumps USA – firar plötsligt konservatismen ständigt nya triumfer. Även i Sverige syns samma utveckling.

Men vad är egentligen konservatism? Och hur skiljer sig demokratisk konservatism från auktoritär konservatism? Är extremistisk konservatism – det vill säga ”högerextremism” – detsamma som fascism och nazism?

Det är svåra frågor, men denna artikel ska försöka svara på dem, utifrån nutida forskning. Konservatismen förblir efter över 200 år en undflyende ideologi. Konservatismen är en paradox i sitt innersta väsen; den politiska idén att samhället inte bör förändras – även om detta innebär genomgående samhällsförändringar.

Essän finns publicerad i Ordfront Magasin 5/2019.